Slovenská plavba a prístavy

Slovenská plavba a prístavy

Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP a.s.) je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

SPaP a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

SPaP a.s. je priamo napojená na:
1. železničnú dopravu
2. cestnú dopravu (dialničný obchvat)
3. interný produktovod z rafinérie Slovnaft

Novinka - Zber olejovitých a mastných odpadov z prevádzky lodí

SPaP a.s. ako víťaz verejného obstarávania zabezpečuje a uskutočňuje pilotnú akciu projektu CO-WANDA zameranú na bezplatný zber olejovitých a mastných odpadov z lodí a nakladanie s nimi na slovenskom úseku Dunaja.

Pilotnej akcie sa na Slovensku môžu zúčastniť iba plavidlá Slovenskej republiky, ktoré sú zaregistrované v elektronickom vinetovom systéme. Účastníci budú môcť počas trvania pilotnej akcie projektu CO-WANDA bezplatne odovzdávať olejovité a mastné odpady z lodí.

... pilotná akcia ukončená 19.9.2013

Novinky - Kniha "Dunajská flotila"

Koncom mája vo vydavatelstve Slovart vyšla kniha "Dunajská flotila" o histórii lodného parku našej plavebnej spoločnosti od jej zalozenia v roku 1922 až dodnes, kedy si pripomíname jej 90. výročie založenia.

Kniha má 304 strán s množstvom dobových i súčasných fotografií a sú v nej popísané všetky plavidlá, ktoré boli a sú v službách našej spoločnosti. Publikácia zaujme všetkých milovníkov literatúry faktu, lodníkov a priaznivcov plavby.

Kniha "Dunajská flotila" bola pre veľký záujem na pultoch kníhkupectiev žiaľ už vypredaná. O ďalšom vydaní publikácie Vás budeme včas informovať.

Novinky - 90 rokov československej a slovenskej plavby na Dunaji

Pod týmto názvom je v priestoroch Múzea dopravy na Šancovej ulici č. 1 (vedľa areálu bratislavskej Hlavnej stanice ) otvorená výstava pri príležitosti 90. výročia vzniku nášho plavebného podniku.

Výstava ktorú Múzeum dopravy inštalovalo v úzkej spolupráci s našou spoločnosťou podáva historický prehľad o našom podniku od jeho vzniku v roku 1922 až dodnes.

Na zaujímavo riešených deliacich paneloch sú inštalované texty, fotografie i niektoré artefakty podávajúce obraz o začiatkoch, vývoji i súčasnom stave lodného parku, prístavu a ďalších aktivitách SPaP a.s.

Na voľných plochách sú vystavené trojrozmerné aktefakty, ktoré budia zaslúženú pozornosť návštevníkov – kotvy, kotevné reťaze, lodné reflektory, lodný telegraf, lodné rádiostanice. Nechýbajú ani lodné modely - parník DYJE, námorná loď BANSKÁ BYSTRICA a POĽANA/JAVORINA.

Atrakciou výstavy sa stala originálna dioráma interiéru kancelárie kapitána s jej pôvodným vybavením.
Na viacerých obrazovkách sú premietané unikátne dobové filmové dokumenty z archívu Slovenského filmového ústavu a Slovenského filmového archívu.

Toto jedinečné a svojho druhu prvé podujatie na území Slovenska bolo pre mimoriadny úspech bratislavskej expozície predĺžené a predstavilo sa svojim priaznivcom aj v Komárne. V súčasnosti je už expozícia ukončená.