Dcérske spoločnosti

AddThis

SPaP a.s. pre zvýšenie aktivít vo svojej podnikateľskej činnosti a naplňovaní svojich strategických plánov založila dcérske spoločnosti, ktoré zabezpečujú ďaľšie podporné činnosti v rámci podnikateľských aktivít SPaP a.s..

Slovenská plavba a prístavy - Lodenica s.r.o.

Slovenská plavba a prístavy - Lodenica s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou SPaP a.s., ktorá zabezpečuje v plnom rozsahu opravy a prestavby motorových nákladných lodí a osobných lodí, tlačných remorkérov a člnov ako pre vlastnú spoločnosť, tak aj pre iných obchodných partnerov.

Viac

Dalby a.s.

Špecializovaná prekladná činnosť s prevádzkou na novovybudovanom prekladnom zariadení v Prístave Bratislava v ústí prístavného bazénu Pálenisko s unikátnou technológiou na území Slovenskej republiky, zaručujúcou minimalizáciu rizika úniku ropných látok a maximalizáciu bezpečnosti prevádzky.

Viac