Kontajnerový terminál

AddThis

Kontajnerový terminál

Jediný trimodálny kontajnerový terminál v SR

železničná nákladná / cestná nákladná / riečna vnútrozemská doprava
rozloha 24.000 m2, skladová kapacita 1400 TEU

 • zabezpečujeme nasledovné služby:
 • prekládka kontajnerov ISO 1 rad A-C (20´, 40´,45´)
 • manipulačné prostriedky:
  • portálový žeriav - 3x (celková hmotnosť kontajnera 20´= 24 t / 40´, 45´= 28 t)
  • čelný ramenový prekladač 3x, zn. HYSTER, KALMAR ( celková hmotnosť kontajnera 20´,40´,45´= 45 t)
 • deponovanie prázdnych kontajnerov (možnosť dohody individuálnych podmienok)
 • kontrola, oprava, údržba a čistenie kontajnerov
 • inštalácia chladiacich zariadení na kontajnery, napojenie na elektrickú sieť, PTI test
 • zvoz / rozvoz kontajnerov cestnou nákladnou dopravou
 • váženie kontajnerov na cestnej váhe
 • vykládka / prekládka tovaru z kontajnerov, skladovanie tovaru
 • komplexné služby colnej deklarácie:
  • zastupovanie deklaranta v colnom konaní
  • vystavovanie dokladov JCD, JCDd, DCH ...
  • vystavovanie tranzitných dokladov (T1, T2, T-)
  • uskladnenie tovaru v súkromnom colnom sklade SPaP a.s.

kontakt na dispečing TKD:
tel. + 421 2 5827 1226
e-mail: tkd@spap.sk