Predaj nafty do plavidiel

AddThis

Spoločnosť SPaP a.s. Vám na rkm 1866 ponúka služby Obslužného pontónu P-65:

Predaj:
motorovej nafty do plavidiel (len veľkovýdaj, min. odber 1000l)
pitnej vody

Prevádzková doba:
pracovné dni: 7.00 - 15.00 hod.
mimo prevádzkových hodín: podľa dohody

Kontakty:
Predaj:
Ing. Jaroslav Riečan
Tel: +421 2 58271635
Mobil: +421 903 643 438
Fax: +421 2 58271538
e-mail: bunker@spap.sk
Obslužný pontón:
Tel: +421 2 58271585