Preklad feromaterialov

AddThis

Preklad feromaterialov

Preklad feromaterialov

Prepravovaný materiál sa uskladňuje v krytej, nezateplenej 5-dielnej hale so zastrešenou plochou 26 000 m2. Čistá skladová plocha tvorí 22 500 m2, s únosnosťou podlahy 30t/ m2. Skladovacia kapacita hál je približne 60 000 ton hutného materiálu.

V halách sa nachádza 10 jednonosníkových žeriavov s magnetotraverzovým vybavením. Tri s nosnosťou 25t, dva s nosnosťou 32t a pät žeriavov s
nosnosťou 12,5t. Skladový areál je vybavený železničnou vlečkou so štyrmi koľajami a prístupovými cestami a parkoviskami pre nákladné a
osobné automobily.

Spoločnosť vlastní špeciálne zariadenie, umožňujúce preklápanie oceľových zvitkov z vertikálnej do horizontálnej polohy a naopak a disponuje aj špeciálnym zariadením umožňujúcim otáčanie materiálu pozdĺž horizontálnej osi.