Preklad hromadných tovarov

AddThis

Preklad hromadných tovarov

Najčastejšie prekladané komodity z tejto kategórie sú:

- umelé hnojivá všetkých druhov
- voľne ložený cement
- poľnohospodárske produkty
- obilie, hrach, slnečnica a i.
- šroty
- kŕmne zmesi
- uhlie, koks
- železná ruda a rudné koncentráty
- štrk, kameň, piesok
- železný šrot
- stavebný materiál (napr. slinok)

Horeuvedené preklady sa v závislosti od typu tovaru
požiadaviek zákazníka realizujú z / do otvorených
člnoch, z / do člnoch s krytým ložným priestorom
(posádkové alebo bezposádkové), na skládku alebo
priamo z / do žel. vagónov.