Preklad kusových tovarov

AddThis

Najčastejšie dopravované komodity z tejto kategórie sú:

- oceľové polotovary
- zvitky, profily, plechy až do hmotnosti 25 t / kus
- rôzne odliatky farebných kovov (ingoty)
- paletizovaný a vrecovaný tovar v big-bagoch
- sóda
- cukor, ryža atď.
- drevo, rezivo
- mramorové bloky

Horeuvedené prepravy sa v závislosti od typu tovaru a požiadaviek zákazníka realizujú v otvorených člnoch, člnoch s krytým ložným priestorom (posádkové alebo bezposádkové) prípadne v riečnych motorových lodiach.

Objemy plavidiel sa pohybujú od 1000 cbm do 2500 cbm u krytých plavidiel, u otvorených až do 3000 cbm.