Preklad tekutých tovarov

AddThis

Preklad tekutých tovarov

Spoločnosť SPaP a.s. v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou Dalby a.s. zabezpečuje v Prístave Bratislava preklad tekutých tovarov na novom modernom prekladnom terminály v bazéne Pálenisko, kde sa v súčasnosti prekladajú ropné produkty (benzín, nafta, ľahké a ťažké vykurovacie oleje a iné ťažké ropné deriváty) spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava cez produktovod z rafinérie priamo do plavidiel bez medziskladovania.

Najmodernejšie technologické zariadenie na prekladných plošinách tiež umožňuje prekládku v relácii železničná cisterna - tankové plavidlo.