Preprava hromadných tovarov

AddThis

Preprava hromadných tovarov

Najčastejšie dopravované komodity z tejto kategórie sú:

 • umelé hnojivá všetkých druhov
 • voľne ložený cement
 • poľnohospodárske produkty
  • obilie, hrach, slnečnica a i.
  • šroty
  • kŕmne zmesi
 • uhlie, koks
 • železná ruda a rudné koncentráty
 • štrk, kameň, piesok

Horeuvedené prepravy sa v závislosti od typu tovaru a požiadaviek zákazníka realizujú v otvorených člnoch, člnoch s krytým ložným priestorom (posádkové alebo bezposádkové) prípadne v riečnych motorových lodiach.

Nosnosť plavidiel sa pohybuje od 500 t do 2000 t, v závislosti na aktuálnom vodostave.