Preprava tekutých tovarov

AddThis

Najčastejsie dopravované komodity z tejto kategórie sú:

 • čisté tovary (biele tovary)
  • letecký benzín
  • letecký petrolej
  • benzíny
  • nafta
 • špinavé tovary
  • ťažké a ľahké vykurovacie oleje
  • ropa
  • oxidačná zmes

Boli uskutočnené prepravy tekutých hnojív typu DAM ako aj superčistého benzínu pre farmaceutické účely.

Horeuvedené prepravy sa realizujú v posádkových alebo bezposádkových tankových člnoch s nosnosťou 600 t až 1200 t v závislosti od vodostavu a typu tovaru.