Kto sme

Slovenská plavba a prístavy a.s. je spoločnosť poskytujúca logistické služby v oblasti dopravy, prekládky a skladovania tovarov, špedičných služieb a taktiež opravy a rekonštrukcie plavidiel. Spoločnosť je vlastníkom flotily 112 riečnych plavidiel rôzneho druhu a najväčším operátorom slovenských prístavov Bratislava a Komárno.

Naše služby

Doprava a Logistika

Preprava po Dunaji a Moháne

Prekládka a Skladovanie

Sme operátor pristavov Bratislava a Komárno

Lodenica

Opravy, modernizácie a novostavby nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov a člnov

Ďalšie služby

Predaj nafty, pitnej vody, prenájom skladových a kancelárskych priestorov, parkovanie

Vízia a stratégia

Vízia spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. je založená na vytvorení nadnárodného logistického centra pre preklad, prepravu a skladovanie tovaru, ako aj poskytovanie informácií obchodníkom a odberateľom prepravovaného tovaru

 

Stratégia spoločnosti je zameraná na 3 základné piliere:

9

1. Pilier

Pokračovať v snahách maximálne zvyšovať podiel produktov s vyššou pridanou hodnotou

9

2. Pilier

Prinášať strategickým a tradičným zákazníkom čoraz kvalitnejšie služby

9

3. Pilier

Vytvoriť logistické centrum v juhovýchodnej časti Európskej únie

Integrovaný manažérsky systém

Podnikanie v energetike

9

Povolenie na predmet podnikania - Elektroenergetika

klikni pre otvorenie pdf súboru

9

Príloha k povoleniu

klikni pre otvorenie pdf súboru

9

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

klikni pre stiahnutie zip súboru

9

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

klikni pre stiahnutie zip súboru

9

Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z elektriny

klikni pre otvorenie pdf súboru

9

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku

klikni pre stiahnutie zip súboru

9

Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

klikni pre presmerovanie

9

Podiel primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine

klikni pre presmerovane

9

Prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine

klikni pre presmerovanie

9

Reklamačný poriadok

klikni pre otvorenie pdf súboru

Ochrana osobných údajov

9

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s

klikni pre otvorenie pdf súboru

9

Ochrana osobných údajov - parkovací systém spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s.

klikni pre otvorenie pdf súboru