Ďalšie služby

9

Predaj nafty

Riečny kilometer 1866

9

Colné služby

komplexné služby colnej deklarácie

9

Prenájom kancelárskych priestorov

Administratívne budovy na ulicach Horárska 12 a Prístavná 10, Bratislava

9

Prenájom skladových priestorov

Kryté skladové priestory v prístavoch Bratislava a Komárno

9

Parkovanie

Areál Prístavu Bratislava

9

Váženie cestných vozidiel a železničných vozňov

Prístavná 10, Bratislava

Predaj nafty

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. na rkm 1866 ponúka služby Obslužného pontónu P-65:

      • Predaj motorovej nafty do plavidiel (minimálny odber 1000 litrov nafty)
      • Predaj pitnej vody

Prevádzková doba:
pracovné dni: 7.00 – 15.00 h
mimo prevádzkových hodín: podľa dohody

Kontakt
mobil: +421 903 643 438
telefónne číslo: +421 2 58271 635
e-mail: bunker@spap.sk

Súbory na stiahnutie:

Objednávka na odber nafty

Príloha č.1 k objednávke na odber daňovo zvýhodnenej nafty (minerálneho oleja)

Colné služby

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. poskytuje komplexné služby colnej deklarácie:

  • zastupovanie deklaranta v colnom konaní
  • vystavovanie dokladov JCD, JCDd, DCH,…
  • vystavovanie tranzitných dokladov (T1, T2, T-)
  • uskladnenie tovaru v súkromnom colnom sklade SPaP a.s.

Kontakt
mobil: +421 918 342 615
telefónne číslo: +421 2 58271 452
e-mail: dobrotkab@spap.sk

Prenájom kancelárskych priestorov

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. ponúka na prenájom zrekonštruované kancelárske priestory v administratívnych budovách na ulici Horárska 12 a Prístavná 10.

Kontakt
mobil: +421 905 073 026
telefónne číslo: +421 2 58271 655
e-mail: zurekovaj@spap.sk

Prenájom skladových priestorov

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. ponúka na prenájom kryté skladové priestory v prístavoch Bratislava a Komárno.

Kontakt
mobil: +421 905 073 026
telefónne číslo: +421 2 58271 655
e-mail: zurekovaj@spap.sk

Parkovanie

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. ponúka v areáli Prístavu Bratislava možnosť denného, víkendového ako aj dlhodobého parkovania pre osobné aj nákladné automobily.

Kontakt
mobil: +421 903 281 384
telefónne číslo: +421 2 58271 658
e-mail: gafrikl@spap.sk

Súbory na stiahnutie:

Podmienky užívania vnútroareálových komunikácií a vyhradených miest na parkovanie

Váženie cestných vozidiel a železničných vozňov

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. ponúka služby váženia a tarovania vozidiel na certifikovanej cestnej váhe na nákladnej bráne Prístavu Bratislava, Prístavná 10.

Kontakt
telefónne číslo: +421 2 58 271 424