Doprava a Logistika

Preprava po Dunaji a Mohane

DOPRAVA A LOGISTIKA

 

Slovenská plavba a prístavy a.s. je aktívna v oblasti riečnej prepravy hromadných a kusových tovarov po celom splavnom toku Dunaja a na Mohane. Našu flotilu tvorí 21 tlačných remorkérov a 91 tlačných člnov rôzneho typu. Ročne prepravíme viac ako 1,6 milióna ton tovaru. Najväčšiu časť z tohto objemu tvorí železná ruda, koks a uhlie. Okrem týchto surovín prepravujeme aj poľnohospodárske produkty, hutnícky materiál, hnojivá a daľšie tovary podľa aktuálnych potrieb našich zákazníkov.

Mapa vodných ciest

Dunaj preteká územiami Nemecka, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Rakúska, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Plavebná cesta Rýn – Mohán – Dunaj prepája Severné more s Čiernym morom a tvorí tak najdôležitejšiu európsku vodnú cestu.

Fotogaléria služieb prepravy