Prekládka a Skladovanie

Slovenská plavba a prístavy, a.s. je najväčší operátor slovenských prístavov Bratislava a Komárno.

Kde operujeme

9

Prístav Bratislava

riečny kilometer 1868

9

Prístav Komárno

riečny kilometer 1767

Prístav Bratislava

 

Prístav Bratislava sa nachádza na riečnom kilometri 1868. Z pohľadu logistiky má veľmi výhodnú polohu. Vďaka bezproblémovému napojeniu na cestnú a železničnú infraštruktúru zohráva dôležitú úlohu pri preprave tovarov na trhu v Európe.

9

Prekládka a skladovanie hromadných tovarov

V prístave Bratislava je možné prekladať voľne ložené tovary na polohách v severnom a južnom bazéne a na prekládkových polohách na toku Dunaja. Všetky polohy sú trimodálne.

Skladovanie je možné na otvorených skládkach s rozlohou 75 335 m2.

9

Prekládka a skladovanie ferromateriálov

Krytá hala Ferroservis s plochou 26 000 m2 a únosnosťou skladovej plochy 30t/m2 má skladovaciu kapacitu 60 000t hutného materiálu.

V hale sa nachádza 11 jedno nosníkových žeriavov s nosnosťou do 32,5t. Disponujeme  zariadením na preklápanie zvitkov z vertikálnej polohy do horizontálnej polohy a naopak.

Vstupná brána k hale sa nachádza tu : 48.1335047,17.1549455

9

Preklad a skladovanie nadrozmerných tovarov

Terminál nadrozmerných tovarov „Ťažká poloha“ je trimodálny prekládkový úsek vybavený dvoma portálovými žeriavmi. Každý žeriav ma nosnosť hlavného zdvihu 280t. Pri práci v tandeme sú schopné zdvíhať bremená až do hmotnosti  560t.

Skladová plocha pre nadrozmerné tovary je 2 000m2.

9

Ro-Ro

Roll-on /Roll-off poloha je určená pre manipuláciu vozidiel ktoré na plavidlo vchádzajú po vlastnej osi. Šírka zvážnice je 24m so sklonom 12,5%

 • Možnosť spúšťania a vyťahovania malých rekreačných plavidiel. Informácie a platba na nákladnej bráne prístavu – Prístavná ulica č.10. tel.č. +421258271862
9

Kontajnerový terminál

Kontajnerový terminál v prístave Bratislava je jediný trimodálny kontajnerový terminál na Slovensku. Skladová plocha 30 000m2 umožňuje uskladniť až 2000 TEU.
Slovenská plavba a prístavy, a.s. ponúka na termináli komplexné služby :

  • Prevádzková doba 5 dní v týždni
  • Prevádzka pomocou moderného informačného kontajnerového systému – KONTI
  • Manipulácia : všetky druhy ISO kontajnerov, výmenné nadstavby, manipulovateľné cestné návesy
  • Deponovanie kontajnerov
  • VGM certifikácia
  • Komplexné služby colnej deklarácie – SHS (AEO) certifikácia

Pravidelné železničné spojenia do :

  • Mělnik (CZ)
  • Bremerhaven (D)
  • Rostock (D)
  • Koper (SI)
  • Budapešť (HU)
  • Terst (I)

Prístav Komárno

 

Prístav Komárno sa nachádza na riečnom kilometri 1767. Je typyckým prístavom zameraným na prekládku hromadných sypaných tovarov.

9

Preklad a skladovanie hromadných tovarov

V prístave Komárno je možné prekladať voľne ložené tovary na polohách v západnej časti v prístavnom bazéne a vo východnej časti na toku Dunaj. Všetky polohy sú trimodálne.

Skladovanie je možné na otvorených skládkach s rozlohou 26 130 m2.

9

Preklad a skladovanie kusových tovarov

Preklad kusových tovarov je možný do maximálnej hmotnosti  16t.

Skladovanie je možné na otvorených skládkach alebo v krytých skladoch s rozlohou 6 597 m2.

Fotogaléria prekládky nadrozmerných tovarov

Fotogaléria prekládkovej polohy Ferroservis